Chubb
  • Là đại lý được ủy quyền của CHUBB, chúng tôi cũng cung cấp bảo hiểm hàng hóa đường biển bao gồm các thiệt hại vật chất hoặc mất mát hàng hóa khi vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ.
  • Ngoài ra, bảo hiểm còn mang lại những cơ hội đáng kể và lợi thế về chi phí nếu được quản lý đúng cách.y