Rectangle 222

Compass Logistics xử lý, loại bỏ mọi rắc rồi phát sinh khi vận chuyển hàng hóa đáp ứng nhu cầu của khách hàng:

  • Chúng tôi xử lý tất cả các lô hàng, bao gồm hàng quá khổ/quá cân, DG và hóa chất.
  • Chúng tôi hỗ trợ khách hàng theo dõi lô hàng của họ bằng thông tin thích hợp được cung cấp.
  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ DAP/DDP bằng cách sắp xếp giao hàng kịp thời và tiết kiệm.

 

GIẢI PHÁP VẬN CHUYỂN

Compass Logistics linh hoạt đưa ra các giải pháp vận chuyển thích hợp cho từng trường hợp riêng theo nhu cầu của khách hàng: